Hub statistics

There are currently 401 online of totally 1421 hubs in our hublist database, those online hubs together have 62387 users who share 47.26 PB of files, excluding bots. May the DC spirit be with you.

Hubs with most users

L Name Address Share Users
RU FlylinkDC++ hub dc.fly-server.ru 1.55 PB 2880
RU XOT.HUBDC.RU: XDN+Ozerki+TiERA ozerki.hubdc.ru 1.82 PB 2764
DE DC•Filimania•COM dc.filimania.com 1.55 PB 2478
RU Adrenalin Hub aab-new-adrenalin.ru 1.44 PB 2375
NL Rutrack DC.Hub dc.rutrack.net 1.58 PB 2365
RU ArtCool.ORG artcool.org 1.34 PB 2277
RU Пикник piknik-dc.ru 1.30 PB 2208
RU Stealth Group - Hub™ stealthhub.ru 1.30 PB 2155
PL M.E.G.A.L.I.V.E - G.r.o.u.p dc.elitedc.ru 1.19 PB 1685
FR HMn DC Hub hmn.pp.ru:420 1.67 PB 1632
RU Ìàãíèò-õàá hub.magnet.211.ru 961.60 TB 1594
RU FAVORITE Group favorite-hub.net 1.21 PB 1500
FR SiberiaN - Íà ðåêàõ Âàâèëîíñêèõ,... novosibirsk-forever.ru 9.69 GB 1082
RU GlobalConnect DC++ global.p2pmania.com 844.43 TB 1058
RU i.n.t.e.r.n.a.t.i.o.n.a.l® international.dchub.net 412.35 TB 784

Hubs with biggest share

L Name Address Users Share
RU XOT.HUBDC.RU: XDN+Ozerki+TiERA ozerki.hubdc.ru 2764 1.82 PB
FR HMn DC Hub hmn.pp.ru:420 1632 1.67 PB
NL Rutrack DC.Hub dc.rutrack.net 2365 1.58 PB
DE DC•Filimania•COM dc.filimania.com 2478 1.55 PB
RU FlylinkDC++ hub dc.fly-server.ru 2880 1.55 PB
RU Adrenalin Hub aab-new-adrenalin.ru 2375 1.44 PB
RU ArtCool.ORG artcool.org 2277 1.34 PB
RU Stealth Group - Hub™ stealthhub.ru 2155 1.30 PB
RU Пикник piknik-dc.ru 2208 1.30 PB
RU FAVORITE Group favorite-hub.net 1500 1.21 PB
PL M.E.G.A.L.I.V.E - G.r.o.u.p dc.elitedc.ru 1685 1.19 PB
RU Ìàãíèò-õàá hub.magnet.211.ru 1594 961.60 TB
RO STOLO PRIVATE - [ DC++ will rema... friends.stolo.eu:2018 74 940.80 TB
RU GlobalConnect DC++ global.p2pmania.com 1058 844.43 TB
IT ® TimeZone © Trivia HUB™ - Type ... timezone.yarn.ro 225 690.54 TB

Hubs with most votes

L Name Address Share Users Votes
FR GELMES gelmes.net:6666 68.51 TB 202 427
LT Labas dc666.sytes.net:6666 5.13 TB 16 412
RU GlobalConnect DC++ global.p2pmania.com 844.43 TB 1058 247
FR Sutemos dc.sutemos.lt:9999 29.75 TB 77 132
NL AU.Bitscomputer.Net au.bitscomputer.net:3800 157.52 TB 46 132
RU Tunnel Hub tunnelklub.spb.ru 84.33 TB 97 127
BR Brasil Extreme DC++ Internationa... reggae.servemp3.com:1209 150.60 TB 75 103
RO DjCosti - FRZ ¯`PRAHOVA´¯ frz.duckdns.org:1209 21.81 TB 49 32
FR ø,¸¸,ø¤º`°º¤ø,¸ L'antre des drag... dragonfires.ddns.net:800 147.37 TB 23 27
SI Slo•M€']['ÂL•ROÇK••Ç§†L€• 86.61.68.45:11112 76.11 TB 50 9
NL [KVN]•TheDutchGeneration• dutchpowernet.no-ip.org:412 59.97 TB 36 7
NL [KVN]•TheDutchGeneration• kvn.zapto.org:413 60.08 TB 37 4
NL Best*Dutch*Hub the-best-dutch-hub.no-ip.info 44.94 TB 63 3
FR [KVN]•Franco Hub Public• fhppublic.ddns.net:1209 57.84 TB 36 3
DE Club-Fantasy -|- I n t e r n a t... dc.club-fantasy-hub.ro 452.79 TB 739 2

Hubs with most comments

L Name Address Share Users Comments
RO DjCosti - FRZ ¯`PRAHOVA´¯ frz.duckdns.org:1209 21.81 TB 49 27
NL [KVN]•Da Beertje Reggae Tavern• reggaetavern.no-ip.org:3000 100.29 TB 46 15
FR ø,¸¸,ø¤º`°º¤ø,¸ L'antre des drag... dragonfires.ddns.net:800 147.37 TB 23 9
NL [KVN]•TheDutchGeneration• dutchpowernet.no-ip.org:412 59.97 TB 36 7
NL [KVN]•TheDutchGeneration• kvn.zapto.org:413 60.08 TB 37 4
BR Brasil Extreme DC++ Internationa... reggae.servemp3.com:1209 150.60 TB 75 2
NL Best*Dutch*Hub always.no-ip.org:1444 55.27 TB 67 2
NL [KVN]•TheDutchGeneration• fairyforrest.hopto.org:1209 60.08 TB 37 2
FI [KVN]•Leviathan• test area 91.155.126.121 28.88 TB 26 2
NL [KVN]•TheDutchGeneration• dutchpowernet.no-ip.org 59.97 TB 36 2
RU GlobalConnect DC++ global.p2pmania.com 844.43 TB 1058 1
FR [KVN]•Franco Hub Public• fhppublic.ddns.net:1209 57.84 TB 36 1
NL Tankafett RAR Recruit Reg Hub reg.tankafett.biz:2014 34.99 TB 6 1
IT ((¯`»IL- NiÐÕ- Ðelle -ÃQÛile«´¯)) lazio.linkpc.net 44.04 TB 56 1
NL Trap House Productions •][Tankaf... traphouse.tankafett.biz:420 241.43 TB 262 1

Last added hubs

L Name Address Share Users Date
CN fenxiang 110.84.210.198 102.70 GB 8 2019-10-12
CN »¶ÀÖ¹²Ïí 110.84.210.198:414 96.62 GB 2 2019-10-12
FR º³~FRANCE & PARTAGE ~º³ chez-loloo.ddns.net:4861 6.45 TB 11 2019-10-10
NL [NL]-TIMES.LAN play.boxtowy.site:3260 1.77 TB 12 2019-10-04
HU FRINGE fringe.choszting.hu:1597 9.52 TB 13 2019-09-29
RU Õàá-Êåìåðîâñêîãî ìåõàíè÷åñêîãî ç... nightorion.ddns.net:7777 0 B 2 2019-09-27
RO Banatul-Hub hora-banateana.ddns.net:1411 55.98 TB 36 2019-09-22
RU Russian Extreme Hub 79.172.22.131:1209 1.70 TB 10 2019-09-06
NL [NL]Holland Actief. holland-actief2.no-ip.com 59.43 TB 56 2019-09-04
US SCANNERS 173.187.195.222:34000 13.70 TB 8 2019-09-01
RU -=Avangard-hub.ru=- dc.avangard-hub.ru 8.47 TB 37 2019-08-31
FR FRANCE & PARTAGE les-fanfarons.ddns.net:1204 73.92 TB 29 2019-08-27
BE The þÎ®Å†Ë Party Hub - ..::Nordi... pirate1.no-ip.info:29900 32.66 TB 31 2019-08-20
CA DCHUB.US dchub.us 23.96 TB 67 2019-08-15
PT Mad Dog's Lair maddogslair.zapto.org:51015 58.11 TB 8 2019-08-06

Most hubs by location

Location Share Users Count
RU Russian Federation 19.66 PB 28101 92
NL Netherlands 5.27 PB 6227 70
FR France 7.02 PB 9251 43
RO Romania 1.56 PB 2388 26
US United States 1 PB 1139 17
DE Germany 2.83 PB 4775 15
IT Italy 1.72 PB 1383 15
GB United Kingdom 1.62 PB 1250 15
SE Sweden 881.18 TB 801 11
PL Poland 1.59 PB 2104 10
MD Moldova, Republic of 329.14 TB 745 9
UA Ukraine 353.89 TB 442 9
CA Canada 470.97 TB 1022 8
LT Lithuania 265.25 TB 437 8
AT Austria 77 TB 124 8

Most hubs by software

Software Share Users Count
Verlihub 13.62 PB 20481 164
PtokaX 29.07 PB 37027 162
FlexHub 1.49 PB 1583 33
YnHub 2.30 PB 2168 29
Aquila 246.25 TB 316 4
HeXHub 32.40 TB 82 3
Eximius 43.33 TB 64 2
RusHub 444.07 TB 608 1
UFOHub 0 B 0 1