About

Welcome to Tankafett DC++ Hublist (DCHUBLIST), previously known as HubList.org and TheHubList.com.

Here you can do following:

Public hubs

L Name Address Share Users
  - Click here to add your hub to list - -
RU *Íîâîñèáèðñê - Forever* novosibirsk-forever.ru 1.41 PB 2549
RU FlylinkDC++ hub dc.fly-server.ru 1.22 PB 1995
RU XOT.HUBDC.RU: XDN+Ozerki+TiERA ozerki.hubdc.ru 1.45 PB 1862
RU ArtCool.ORG artcool.org 1.21 PB 1791
LU DC•Filimania•COM dc.filimania.com 1.35 PB 1780
RU Пикник piknik-dc.ru 902.09 TB 1509
RU Rutrack DC.Hub dc.rutrack.net 1020.38 TB 1416
RU Ìàãíèò-õàá hub.magnet.211.ru 678.60 TB 1298
RU FAVORITE Group favorite-hub.net 933.36 TB 1276
FR HMn DC Hub hmn.pp.ru:420 1.29 PB 1137
RU Adrenalin Hub aab-new-adrenalin.ru 694.16 TB 1038
RU GlobalConnect DC++ global.p2pmania.com 1008.32 TB 958
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... gladiator.europeshare.net 507.25 TB 918
RU Unformal Hub unformal.interzet.ru 552.02 TB 825
FR CASPER-SIBERIA DC COMMUNITY© siberia.sytes.net 722.07 TB 738
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß dottoressa.freeway-fun.net:1968 434.35 TB 583
MD Club-Fantasy -|- I n t e r n a t... dc.club-fantasy-hub.ro 317.77 TB 549
FR •-MegaBit-•&KHARKOV_HUB hub.kharkov.ua 431.93 TB 453
FR Moscow.Hub dchub.msk.ru 582.89 TB 417
RU Verlihub.ORG verlihub.org:4111 459.32 TB 412
RU #STAR Galaxy (Ëåòî) rechub.ru 466.34 TB 333
FR Synergetic & MaxiRu Hub 37.59.108.39 356.35 TB 326
FR ChaosNet -Trivia - Joc nou caos.europeshare.net 167.93 TB 317
CH Ñåòî÷êà dc.p2p-magnets.ru 304.02 TB 314
RU GTK LAV hubdc.ru 356.49 TB 301
US [_Rebel-Zone_] - - - [ Hub Natio... hub.rebelnetwork.ro 31.82 TB 296
RU DCHUB Ïðîñòðàíñòâî dc.unionbest.org 199.29 TB 283
IT J.O.L.L.Y J.O.K.E.R H.U.B - ][Ta... retrohub.tankafett.biz:7777 269.15 TB 276
FR • RomanTrivia • Clå®K K€ñT ]-[ûß • maxhub.freeway-fun.net 82.24 TB 264
FR Exclussive exclussivehub.speedhub.ro 44.28 TB 255
RU Êîøêèí äîì 217.78.182.159 273.46 TB 250
RU Pasha Hub dc.pashahub.ru 268.87 TB 246
FI • RedSimppari • ][Tankafett Netw... simppari.tankafett.biz 169.42 TB 245
IT ® TimeZone © Trivia HUB™ - Type ... timezone.yarn.ro 818.16 TB 241
SE Sweden Share Zone - ][Tankafett ... dchub.se:4220 168.70 TB 241
RU Fast Torrent Club fasttorrent.club 157.33 TB 235
MD DjDeLiA's HUB I n t e r n a t i ... djdelia.club-fantasy-hub.ro 138.54 TB 229
RU Prapor Hub dc.prapor.in 240.73 TB 228
CA Perfection perfection.comichub.org:777 411.47 TB 227
RU -=[ dc.DTKMS.ru ]=- dc.dtkms.ru 187.76 TB 227
NL Trap House Productions •][Tankaf... traphouse.tankafett.biz:420 170.06 TB 220
US #EliteDC.ru hosting.elitedc.ru 199.35 TB 214
RO RETEA2 RDS Timisoara hub2rds.no-ip.org 64.65 TB 206
FR Blogietis-Hub blogietis.no-ip.biz 381.03 TB 204
US #EliteDC.ru dc.elitedc.ru 197.96 TB 204
NL TsdHub tsdhub.info 179.60 TB 189
MD Crasma trei trandafiri crasma.bignet.ro 72.61 TB 188
RO •E•N•E•R•G•O• energo.us.to:3535 70.09 TB 183
FR The Play Pen ][Tankerfett Network][ pen.tankafett.biz:4111 137.09 TB 182
SE [SVERIGE#1][DCHUB.EU][SCANDINAVIAN] dchub.eu 211.33 TB 178
  Page 50 23.60 PB 30806
  Total 474 43.57 PB 49250
« Back | 1 | Next »