About

Welcome to Tankafett DC++ Hublist (DCHUBLIST), previously known as hublist.org and TheHubList.com.

Here you can do following:

Public hubs

L Name Address Share Users
  - Click here to add your hub to list - -
RU FlylinkDC++ hub dc.fly-server.ru 1.76 PB 2116
DE DC•Filimania•COM dc.filimania.com 1.47 PB 1826
NL Rutrack DC.Hub dc.rutrack.net 1.65 PB 1782
PL Õàá-Çíàêîìñòâ-È-Äðóçåé lig-cs.ru 1.29 PB 1781
RU Adrenalin Hub aab-new-adrenalin.ru 1.58 PB 1702
RU Пикник piknik-dc.ru 1.48 PB 1693
RU ArtCool.ORG artcool.org 1.54 PB 1637
RU Stealth Group - Hub™ stealthhub.ru 1.39 PB 1523
PL #EliteDC.Hub dc.avangard-hub.ru 1.48 PB 1376
PL #EliteDC.Hub dc.megalive.su 1.47 PB 1349
PL #EliteDC.Hub dc.besthub.ru 1.47 PB 1344
PL #EliteDC.Hub dc.dcmagnet.ru 1.47 PB 1344
PL #EliteDC.Hub power-hub.ru:1209 1.47 PB 1343
PL #EliteDC.Hub dc.elitedc.ru 1.47 PB 1336
PL #EliteDC.Hub siberia.sytes.net 1.47 PB 1329
PL #EliteDC.Hub angel.elitedc.ru:1411 1.47 PB 1316
PL #EliteDC.Hub dc.regiondc.pp.ua 1.47 PB 1312
PL #EliteDC.Hub dc.kuzline.ru 1.47 PB 1311
FR HMn DC Hub hmn.pp.ru:420 1.75 PB 1202
FR HMn DC Hub hub.kharkov.ua 1.75 PB 1182
FR HMn DC Hub althub.ru:777 1.75 PB 1167
RU Ìàãíèò-õàá hub.magnet.211.ru 1.15 PB 1089
RU FAVORITE Group favorite-hub.net 1.27 PB 1068
RU Globalnet globalnet.pp.ua 988.83 TB 955
RU GlobalConnect DC++ global.p2pmania.com 884.97 TB 807
DE Club-Fantasy -|- I n t e r n a t... dc.club-fantasy-hub.ro 797.39 TB 725
RU XOT.HUBDC.RU: XDN+Ozerki+TiERA ozerki.hubdc.ru 853.04 TB 686
RU i.n.t.e.r.n.a.t.i.o.n.a.l® international.dchub.net 605.93 TB 683
FR BigNet dc.bignet.ro 489.93 TB 629
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß morrisonhotel.ddns.net:6669 320.52 TB 507
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß rockparty.zapto.org:666 319.58 TB 502
RU Ìîíïëåzèð oktavy.sytes.net:1209 566.20 TB 495
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß dottoressa.freeway-fun.net:1968 316.39 TB 494
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß maxhub.freeway-fun.net 314.35 TB 488
RU Verlihub.ORG verlihub.org:4111 627.63 TB 439
RU Moscow.Hub dchub.msk.ru 725.89 TB 418
DE 42ØKing§™ superdvdrip.sytes.net 235.84 TB 394
DE 42ØKing§™ ultrashare.420-net.org:444 235.35 TB 392
DE 42ØKing§™ 420kings.420-net.org:420 235.35 TB 392
DE 42ØKing§™ basement.420-net.org:4222 235.34 TB 392
SE 42ØKing§™ dc1.abc-network.nu 232.41 TB 381
RU GTK LAV hubdc.ru 694.05 TB 368
DE 42ØKing§™ kcahdep.org 244.96 TB 362
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... caos.europeshare.net 233.26 TB 350
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... gladiator.europeshare.net 233.27 TB 349
RU Prapor Hub dc.prapor.in 549.27 TB 344
SE Sweden Share Zone - ][Tankafett ... dchub.se:4220 393.42 TB 343
DE dchub.xyz dchub.xyz 229.06 TB 342
DE ©-O [DjDeLiA's HUB-X ] O-© djdelia.club-fantasy-hub.ro 143.21 TB 321
IT J.O.L.L.Y J.O.K.E.R H.U.B - ][Ta... retrohub.tankafett.biz:7777 237.32 TB 306
  Page 50 46.20 PB 45992
  Total 389 65.13 PB 64558
« Back | 1 | Next »