About

Welcome to Tankafett DC++ Hublist (DCHUBLIST), previously known as hublist.org and TheHubList.com.

Here you can do following:

Public hubs

L Name Address Share Users
  - Click here to add your hub to list - -
RU FlylinkDC++ hub dc.fly-server.ru 1.76 PB 2716
DE DC•Filimania•COM dc.filimania.com 1.80 PB 2601
NL Rutrack DC.Hub dc.rutrack.net 1.87 PB 2506
PL Õàá-Çíàêîìñòâ-È-Äðóçåé lig-cs.ru 1.27 PB 2429
RU Пикник piknik-dc.ru 1.61 PB 2334
RU Adrenalin Hub aab-new-adrenalin.ru 1.70 PB 2243
RU Stealth Group - Hub™ stealthhub.ru 1.42 PB 2070
PL #EliteDC.Hub siberia.sytes.net 1.66 PB 1817
PL #EliteDC.Hub hub.kharkovdc.pp.ua:4111 1.64 PB 1817
PL #EliteDC.Hub dc.avangard-hub.ru 1.64 PB 1817
PL #EliteDC.Hub dc.regiondc.pp.ua 1.66 PB 1815
PL #EliteDC.Hub dc.kuzline.ru 1.64 PB 1815
PL #EliteDC.Hub dc.elitedc.ru 1.64 PB 1813
PL #EliteDC.Hub dc.dcmagnet.ru 1.64 PB 1811
PL #EliteDC.Hub power-hub.ru:1209 1.64 PB 1811
FR HMn DC Hub althub.ru:777 1.86 PB 1676
FR HMn DC Hub hmn.pp.ru:420 1.85 PB 1671
RU FAVORITE Group favorite-hub.net 1.52 PB 1599
RU Ìàãíèò-õàá hub.magnet.211.ru 1.18 PB 1420
RU GlobalConnect DC++ global.p2pmania.com 1.07 PB 1184
DE Club-Fantasy -|- I n t e r n a t... dc.club-fantasy-hub.ro 846.10 TB 1035
RU i.n.t.e.r.n.a.t.i.o.n.a.l® international.dchub.net 812.46 TB 1016
RU XOT.HUBDC.RU: XDN+Ozerki+TiERA ozerki.hubdc.ru 965.38 TB 987
FR BigNet dc.bignet.ro 668.49 TB 943
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... dc.energyzone.ro 557.42 TB 750
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... revenge.energyzone.ro:2015 553.43 TB 748
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... friends.energyzone.ro:424 553.14 TB 746
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... caos.europeshare.net 544.27 TB 745
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... gladiator.europeshare.net 544.13 TB 742
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß morrisonhotel.ddns.net:6669 466.82 TB 738
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß rockparty.zapto.org:666 460.50 TB 734
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß maxhub.freeway-fun.net 474.68 TB 733
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß dottoressa.freeway-fun.net:1968 463.72 TB 728
RU Ìîíïëåzèð oktavy.sytes.net:1209 667.42 TB 704
RU Verlihub.ORG verlihub.org:4111 763.17 TB 618
RU Moscow.Hub dchub.msk.ru 939.18 TB 600
DE [•420•Kings™•] kcahdep.org 281.93 TB 516
DE [•420•Kings™•] superdvdrip.sytes.net 271.32 TB 515
SE [•420•Kings™•] dc1.abc-network.nu 279.84 TB 514
DE [•420•Kings™•] basement.420-net.org:4222 263.08 TB 513
DE [•420•Kings™•] ultrashare.420-net.org:444 263.08 TB 513
DE ©-O [DjDeLiA's HUB-X ] O-© djdelia.club-fantasy-hub.ro 231.47 TB 513
RU GTK LAV hubdc.ru 623.44 TB 501
LT [_Rebel-Zone_] - [ Hub National ... hub.rebelnetwork.ro 116.21 TB 483
RU Prapor Hub dc.prapor.in 566.40 TB 467
DE dchub.xyz dchub.xyz 211.79 TB 462
SE Sweden Share Zone - ][Tankafett ... dchub.se:4220 510.01 TB 458
FR Exclussive exclussivehub.speedhub.ro 154.95 TB 417
IT J.O.L.L.Y J.O.K.E.R H.U.B - ][Ta... retrohub.tankafett.biz:7777 348.75 TB 415
DE Club-Love -|- I n t e r n a t i ... love.club-fantasy-hub.ro:10 198.47 TB 403
  Page 50 46.34 PB 58222
  Total 394 69.70 PB 84915
« Back | 1 | Next »