About

Welcome to Tankafett DC++ Hublist (DCHUBLIST), previously known as hublist.org and TheHubList.com.

Here you can do following:

Public hubs

L Name Address Share Users
  - Click here to add your hub to list - -
RU FlylinkDC++ hub dc.fly-server.ru 1.36 PB 2193
PL Õàá-Çíàêîìñòâ-È-Äðóçåé lig-cs.ru 1.08 PB 1979
DE DC•Filimania•COM dc.filimania.com 1.43 PB 1977
NL Rutrack DC.Hub dc.rutrack.net 1.34 PB 1929
RU Adrenalin Hub aab-new-adrenalin.ru 1.24 PB 1813
RU Пикник piknik-dc.ru 1.12 PB 1767
RU ArtCool.ORG artcool.org 1.08 PB 1731
RU Stealth Group - Hub™ stealthhub.ru 1 PB 1663
PL #EliteDC.Hub dc.elitedc.ru 1.14 PB 1442
PL #EliteDC.Hub power-hub.ru:1209 1.12 PB 1442
PL #EliteDC.Hub dc.dcmagnet.ru 1.14 PB 1441
PL #EliteDC.Hub dc.kuzline.ru 1.13 PB 1441
PL #EliteDC.Hub dc.wideix.ru 1.13 PB 1438
PL #EliteDC.Hub hub.kharkovdc.pp.ua:4111 1.13 PB 1435
PL #EliteDC.Hub siberia.sytes.net 1.11 PB 1434
PL #EliteDC.Hub dc.regiondc.pp.ua 1.13 PB 1433
PL #EliteDC.Hub dc.avangard-hub.ru 1.11 PB 1433
FR HMn DC Hub hmn.pp.ru:420 1.40 PB 1335
FR HMn DC Hub althub.ru:777 1.41 PB 1330
RU FAVORITE Group favorite-hub.net 977.19 TB 1196
RU Globalnet globalnet.pp.ua 749.30 TB 1145
RU Ìàãíèò-õàá hub.magnet.211.ru 807.75 TB 1119
RU GlobalConnect DC++ global.p2pmania.com 933.28 TB 876
DE Club-Fantasy -|- I n t e r n a t... dc.club-fantasy-hub.ro 765.57 TB 807
RU i.n.t.e.r.n.a.t.i.o.n.a.l® international.dchub.net 575.58 TB 743
RU XOT.HUBDC.RU: XDN+Ozerki+TiERA ozerki.hubdc.ru 695.72 TB 708
FR BigNet dc.bignet.ro 600.95 TB 704
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß morrisonhotel.ddns.net:6669 331.44 TB 556
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß maxhub.freeway-fun.net 331.40 TB 555
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß rockparty.zapto.org:666 333.20 TB 552
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß dottoressa.freeway-fun.net:1968 301.57 TB 541
RU Ìîíïëåzèð oktavy.sytes.net:1209 412.29 TB 539
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... friends.energyzone.ro:424 411.73 TB 534
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... revenge.energyzone.ro:2015 409.32 TB 531
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... dc.energyzone.ro 412 TB 530
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... gladiator.europeshare.net 419.65 TB 523
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... caos.europeshare.net 419.53 TB 521
RU Verlihub.ORG verlihub.org:4111 414.73 TB 459
RU Moscow.Hub dchub.msk.ru 567.06 TB 416
RU GTK LAV hubdc.ru 472.47 TB 378
DE dchub.xyz dchub.xyz 244.16 TB 370
SE Sweden Share Zone - ][Tankafett ... dchub.se:4220 422.19 TB 361
LT [_Rebel-Zone_] - [ Hub National ... hub.rebelnetwork.ro 112.68 TB 361
RU Prapor Hub dc.prapor.in 393.54 TB 356
DE [•420•Kings™•] superdvdrip.sytes.net 263.68 TB 356
DE [•420•Kings™•] 420kings.420-net.org:420 264.76 TB 355
DE [•420•Kings™•] ultrashare.420-net.org:444 262.65 TB 354
DE [•420•Kings™•] basement.420-net.org:4222 262.64 TB 354
SE [•420•Kings™•] dc1.abc-network.nu 262.94 TB 352
DE ©-O [DjDeLiA's HUB-X ] O-© djdelia.club-fantasy-hub.ro 195.21 TB 352
  Page 50 36.28 PB 48160
  Total 378 57.23 PB 69502
« Back | 1 | Next »