About

Welcome to Tankafett DC++ Hublist (DCHUBLIST), previously known as hublist.org and TheHubList.com.

Here you can do following:

Public hubs

L Name Address Share Users
  - Click here to add your hub to list - -
RU FlylinkDC++ hub dc.fly-server.ru 1.31 PB 1355
DE DC•Filimania•COM dc.filimania.com 1.36 PB 1337
NL Rutrack DC.Hub dc.rutrack.net 1.57 PB 1306
PL Õàá-Çíàêîìñòâ-È-Äðóçåé lig-cs.ru 1.03 PB 1246
RU Adrenalin Hub aab-new-adrenalin.ru 1.50 PB 1227
RU Пикник piknik-dc.ru 1.19 PB 1146
RU Stealth Group - Hub™ stealthhub.ru 1.19 PB 1098
FR HMn DC Hub althub.ru:777 1.43 PB 1011
FR HMn DC Hub hmn.pp.ru:420 1.41 PB 1010
PL M.E.G.A.L.I.V.E - G.r.o.u.p dc.elitedc.ru 1.29 PB 962
PL M.E.G.A.L.I.V.E - G.r.o.u.p dc.avangard-hub.ru 1.27 PB 949
PL M.E.G.A.L.I.V.E - G.r.o.u.p siberia.sytes.net 1.27 PB 942
PL M.E.G.A.L.I.V.E - G.r.o.u.p dc.regiondc.pp.ua 1.29 PB 940
PL M.E.G.A.L.I.V.E - G.r.o.u.p hub.kharkovdc.pp.ua:4111 1.27 PB 940
RU FAVORITE Group favorite-hub.net 1011.79 TB 857
RU Ìàãíèò-õàá hub.magnet.211.ru 1.03 PB 764
RU GlobalConnect DC++ global.p2pmania.com 721.88 TB 712
DE Club-Fantasy -|- I n t e r n a t... dc.club-fantasy-hub.ro 610.88 TB 587
RU XOT.HUBDC.RU: XDN+Ozerki+TiERA ozerki.hubdc.ru 886.33 TB 559
FR BigNet dc.bignet.ro 676.03 TB 529
RU i.n.t.e.r.n.a.t.i.o.n.a.l® international.dchub.net 584.24 TB 529
RU Ìîíïëåzèð oktavy.sytes.net:1209 548.54 TB 456
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß morrisonhotel.ddns.net:6669 256.77 TB 414
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß dottoressa.freeway-fun.net:1968 256.77 TB 413
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... gladiator.europeshare.net 376.69 TB 411
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... caos.europeshare.net 376.24 TB 409
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß maxhub.freeway-fun.net 255.76 TB 409
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß rockparty.zapto.org:666 255.62 TB 407
RU Verlihub.ORG verlihub.org:4111 460.29 TB 357
RU Moscow.Hub dchub.msk.ru 661.91 TB 325
RO Romania OxYgEnn_DC_HuB radioactive.hopto.org:2015 80.65 TB 312
SE Sweden Share Zone - ][Tankafett ... dchub.se:4220 349.12 TB 304
RU GTK LAV hubdc.ru 480.41 TB 290
IT J.O.L.L.Y J.O.K.E.R H.U.B - ][Ta... retrohub.tankafett.biz:7777 279.19 TB 259
RU Prapor Hub dc.prapor.in 466.52 TB 255
LT [_Rebel-Zone_] - [ Hub National ... hub.rebelnetwork.ro 44.90 TB 254
NL •420•Kings™• kcahdep.org 190.79 TB 248
DE dchub.xyz dchub.xyz 179.73 TB 248
NL •420•Kings™• superdvdrip.sytes.net 190.99 TB 247
SE •420•Kings™• dc1.abc-network.nu 190.44 TB 246
NL •420•Kings™• basement.420-net.org:4222 190.33 TB 246
NL •420•Kings™• 420kings.420-net.org:420 190.33 TB 246
NL Trap House Productions •][Tankaf... traphouse.tankafett.biz:420 303.67 TB 244
DE ©-O [DjDeLiA's HUB-X ] O-© djdelia.club-fantasy-hub.ro 205.05 TB 242
FI • RedSimppari • ][Tankafett Netw... simppari.tankafett.biz 241.72 TB 238
RU Fast Torrent Club fasttorrent.club 167.40 TB 235
DE Club-Love -|- I n t e r n a t i ... love.club-fantasy-hub.ro:10 175.40 TB 220
RU Îòñòîéíèê deep.dchub.su 221.31 TB 202
RU Ñåòî÷êà dc.p2p-magnets.ru 169.21 TB 202
FR Exclussive exclussivehub.speedhub.ro 50 TB 202
  Page 50 31.44 PB 28547
  Total 399 53.03 PB 44985
« Back | 1 | Next »