About

Welcome to Tankafett DC++ Hublist (DCHUBLIST), previously known as hublist.org and TheHubList.com.

Here you can do following:

Public hubs

L Name Address Share Users
  - Click here to add your hub to list - -
RU *Íîâîñèáèðñê - Forever* novosibirsk-forever.ru 2.02 PB 3947
RU FlylinkDC++ hub dc.fly-server.ru 1.53 PB 3068
RU XOT.HUBDC.RU: XDN+Ozerki+TiERA ozerki.hubdc.ru 2.04 PB 2971
LU DC•Filimania•COM dc.filimania.com 1.71 PB 2721
RU ArtCool.ORG artcool.org 1.44 PB 2572
NL Rutrack DC.Hub dc.rutrack.net 1.59 PB 2547
RU Пикник piknik-dc.ru 1.39 PB 2500
RU Adrenalin Hub aab-new-adrenalin.ru 1.34 PB 2451
FR HMn DC Hub hmn.pp.ru:420 2.27 PB 2351
RU Stealth Group - Hub™ stealthhub.ru 1.23 PB 2184
RU Ìàãíèò-õàá hub.magnet.211.ru 958.65 TB 1654
RU FAVORITE Group favorite-hub.net 1.25 PB 1626
UA MOTIVATION.PP.UA motivation.pp.ua 700.70 TB 1158
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... gladiator.europeshare.net 595.17 TB 1100
RU GlobalConnect DC++ global.p2pmania.com 1.03 PB 1049
RU Unformal Hub unformal.interzet.ru 655.50 TB 964
RU BCETI dc.kuzline.ru 280.76 TB 747
MD Club-Fantasy -|- Romania Europe dc.club-fantasy-hub.ro 391.82 TB 737
RO BigNet dc.bignet.ro 485.19 TB 734
FR CASPER-SIBERIA DC COMMUNITY© siberia.sytes.net 830.31 TB 702
RU ËèðDC++ ¤ ôàéëîîáìåííûé õóòîðîê ¤ oktavy.sytes.net:1209 306.11 TB 688
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß dottoressa.freeway-fun.net:1968 358.62 TB 608
UA Anti-Leech™ 31.202.101.67:4112 479.99 TB 599
FR •-MegaBit-•&KHARKOV_HUB hub.kharkov.ua 486.70 TB 586
RU Verlihub.ORG verlihub.org:4111 505.64 TB 546
RU i.n.t.e.r.n.a.t.i.o.n.a.l® international.dchub.net 285.22 TB 515
FR Moscow.Hub dchub.msk.ru 663.88 TB 466
FR Synergetic & MaxiRu Hub 37.59.108.39 533.56 TB 423
RU Prapor Hub dc.prapor.in 486.08 TB 415
CH Ñåòî÷êà dc.p2p-magnets.ru 360.62 TB 400
RU GTK LAV hubdc.ru 354.30 TB 399
NL M.E.G.A.L.I.V.E - G.r.o.u.p dc.elitedc.ru 382.16 TB 384
RU RusHub dc-planet.ru 231.85 TB 359
US [_Rebel-Zone_] - - - [ Hub Natio... hub.rebelnetwork.ro 28.20 TB 354
MD DjDeLiA's HUB I n t e r n a t i ... djdelia.club-fantasy-hub.ro 76.40 TB 343
IT J.O.L.L.Y J.O.K.E.R H.U.B - ][Ta... retrohub.tankafett.biz:7777 355.36 TB 335
SE Sweden Share Zone - ][Tankafett ... dchub.se:4220 312.79 TB 333
FR ChaosNet -Trivia - Joc nou caos.europeshare.net 144.54 TB 329
FR Exclussive exclussivehub.speedhub.ro 118.31 TB 329
RU Fast Torrent Club fasttorrent.club 249.77 TB 323
FR • RomanTrivia • Clå®K K€ñT ]-[ûß • maxhub.freeway-fun.net 148.20 TB 314
FI • RedSimppari • ][Tankafett Netw... simppari.tankafett.biz 260.66 TB 309
RO RETEA2 RDS Timisoara hub2rds.no-ip.org 84.72 TB 309
FR Îòñòîéíèê deep.dchub.su 200.07 TB 280
NL Trap House Productions •][Tankaf... traphouse.tankafett.biz:420 249.93 TB 275
RU smoll.net smoll.net:1209 259.03 TB 258
RU Pasha Hub dc.pashahub.ru 139.56 TB 248
MD ~Club-Love~ | Medgidia - Constan... love.club-fantasy-hub.ro:10 39.19 TB 247
MD BESTHUB.RO besthub.ro 33.02 TB 245
MD RomanticNET Alliance HighShare dc.romanticnet.ro:4112 140.67 TB 244
  Page 50 31.70 PB 49246
  Total 427 51.46 PB 69278
« Back | 1 | Next »