About

Welcome to Tankafett DC++ Hublist (DCHUBLIST), previously known as hublist.org and TheHubList.com.

Here you can do following:

Public hubs

L Name Address Share Users
  - Click here to add your hub to list - -
PL Angels vs Demons dc.milenahub.ru 1.69 PB 1989
RU FlylinkDC++ hub dc.fly-server.ru 1.48 PB 1912
NL Rutrack DC.Hub dc.rutrack.net 1.51 PB 1696
DE DC•Filimania•COM dc.filimania.com 1.49 PB 1608
RU Пикник piknik-dc.ru 1.23 PB 1489
US [RU] Novosibirsk-Forever novosibirsk-forever.ru 1.01 PB 1474
PL #EliteDC.Hub power-hub.ru:1209 1.45 PB 1473
PL #EliteDC.Hub dc.dcmagnet.ru 1.45 PB 1473
PL #EliteDC.Hub siberia.sytes.net 1.45 PB 1473
RU Adrenalin Hub aab-new-adrenalin.ru 1.24 PB 1471
PL #EliteDC.Hub dc.megalive.su 1.45 PB 1470
PL #EliteDC.Hub dc.elitedc.ru 1.44 PB 1466
US [RU] Novosibirsk-Forever dc-united.sytes.net 996.14 TB 1456
PL #EliteDC.Hub angel.elitedc.ru:1411 1.38 PB 1453
PL #EliteDC.Hub dc.regiondc.pp.ua 1.38 PB 1448
PL #EliteDC.Hub dc.avangard-hub.ru 1.38 PB 1443
PL Õàá-Çíàêîìñòâ-È-Äðóçåé lig-cs.ru 1.02 PB 1420
RU Stealth Group - Hub™ stealthhub.ru 1.07 PB 1270
RU HMn DC Hub hmn.pp.ru:420 1.27 PB 1145
NO Mich-FOREVER-HUB mich-love.ru:4111 913.08 TB 1080
PL DCHUB.IN.UA dchub.in.ua 701.62 TB 1080
RU FAVORITE Group favorite-hub.net 1.17 PB 1076
NO Mich-FOREVER-HUB 146.59.18.194:4111 906 TB 1076
NO Mich-FOREVER-HUB mich-love.su:1024 891.86 TB 1075
NO Mich-FOREVER-HUB mich-forever.ru 905.98 TB 1074
NO Mich-FOREVER-HUB mich-love.su:9000 891.97 TB 1071
RU Ìàãíèò-õàá hub.magnet.211.ru 938.67 TB 814
PL #Ninjas Are Back dc.ninjasareback.com 423.24 TB 803
DE Club-Fantasy -|- I n t e r n a t... althub.ru:777 797.40 TB 726
DE Club-Fantasy -|- I n t e r n a t... dc.club-fantasy-hub.ro 792.12 TB 724
DE Club-Fantasy -|- I n t e r n a t... dc.kuzline.ru 770.98 TB 721
RU i.n.t.e.r.n.a.t.i.o.n.a.l® international.dchub.net 708.98 TB 710
RU GlobalConnect DC++ global.p2pmania.com 781.78 TB 705
FR BigNet dc.bignet.ro 661.79 TB 704
RU XOT.HUBDC.RU: XDN+Ozerki+TiERA ozerki.hubdc.ru 690.86 TB 639
PL • S K O R P I O N • H U B • skorpion.dchub.pl:5811 269.19 TB 513
PL • S K O R P I O N • H U B • skorpion.dchub.pl:58111 268.77 TB 511
RU Ìîíïëåzèð oktavy.sytes.net:1209 447.08 TB 494
DE dchub.xyz dchub.xyz 344.92 TB 489
RU KHARKOV_HUB hub.kharkovdc.pp.ua:4111 368.90 TB 458
RU Verlihub.ORG verlihub.org:4111 474.93 TB 455
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß morrisonhotel.ddns.net:6669 293.60 TB 450
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß rockparty.zapto.org:666 296.57 TB 449
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß maxhub.freeway-fun.net 293.67 TB 449
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß tarnowdc.sytes.net:444 292.23 TB 448
RU Moscow.Hub dchub.msk.ru 699.77 TB 447
DE 42ØKing§™ basement.420-net.org:4222 413.04 TB 391
DE 42ØKing§™ ultrashare.420-net.org:444 413.04 TB 391
DE 42ØKing§™ 420kings.420-net.org:420 413.04 TB 391
DE 42ØKing§™ kcahdep.org 411.07 TB 383
  Page 50 43.59 PB 49426
  Total 391 71.50 PB 71174
« Back | 1 | Next »