About

Welcome to Tankafett DC++ Hublist (DCHUBLIST), previously known as HubList.org and TheHubList.com.

Here you can do following:

Public hubs

L Name Address Share Users
  - Click here to add your hub to list - -
RU *Íîâîñèáèðñê - Forever* novosibirsk-forever.ru 1.67 PB 3649
RU FlylinkDC++ hub dc.fly-server.ru 1.40 PB 2850
RU XOT.HUBDC.RU: XDN+Ozerki+TiERA ozerki.hubdc.ru 1.64 PB 2745
LU DC•Filimania•COM dc.filimania.com 1.45 PB 2523
RU ArtCool.ORG artcool.org 1.35 PB 2514
RU Пикник piknik-dc.ru 1.13 PB 2276
RU Stealth Group - Hub™ stealthhub.ru 968.80 TB 2003
RU FAVORITE Group favorite-hub.net 1.06 PB 1905
RU Ìàãíèò-õàá hub.magnet.211.ru 847.61 TB 1866
NL Rutrack DC.Hub dc.rutrack.net 931.14 TB 1825
FR HMn DC Hub hmn.pp.ru:420 1.19 PB 1675
RU Adrenalin Hub aab-new-adrenalin.ru 781.03 TB 1465
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... gladiator.europeshare.net 604.66 TB 1299
RU #Çâåçäíàÿ Ãàëàêòèêà rechub.ru 862.14 TB 1175
RU GlobalConnect DC++ global.p2pmania.com 744.02 TB 1150
RU Unformal Hub unformal.interzet.ru 505.05 TB 1036
FR CASPER-SIBERIA DC COMMUNITY© siberia.sytes.net 697.96 TB 967
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß dottoressa.freeway-fun.net:1968 421.65 TB 791
MD Club-Fantasy -|- I n t e r n a t... dc.club-fantasy-hub.ro 276.57 TB 784
FR BigNet dc.bignet.ro 289.54 TB 736
FR •-MegaBit-•&KHARKOV_HUB hub.kharkov.ua 423.91 TB 631
RU "ÅÄÅÌ BÌÅÑÒÅ" - õàá ïèòåðñêîãî ò... oktavy.sytes.net:1209 207.82 TB 625
RU Verlihub.ORG verlihub.org:4111 400.31 TB 555
FR Moscow.Hub dchub.msk.ru 488.13 TB 511
US [_Rebel-Zone_] - - - [ Hub Natio... hub.rebelnetwork.ro 32.69 TB 441
FR Synergetic & MaxiRu Hub 37.59.108.39 330.22 TB 435
FR ChaosNet -Trivia - Joc nou caos.europeshare.net 121.48 TB 421
CH Ñåòî÷êà dc.p2p-magnets.ru 351.86 TB 401
RU GTK LAV hubdc.ru 375.20 TB 397
FR • RomanTrivia • Clå®K K€ñT ]-[ûß • maxhub.freeway-fun.net 97.03 TB 373
IT J.O.L.L.Y J.O.K.E.R H.U.B - ][Ta... retrohub.tankafett.biz:7777 212.76 TB 336
FR Exclussive exclussivehub.speedhub.ro 93.72 TB 330
SE Sweden Share Zone - ][Tankafett ... dchub.se:4220 207.13 TB 329
RO RETEA2 RDS Timisoara hub2rds.no-ip.org 103.58 TB 329
FI • RedSimppari • ][Tankafett Netw... simppari.tankafett.biz 168.18 TB 327
RU Êîøêèí äîì 217.78.182.159 265.15 TB 310
MD DjDeLiA's HUB I n t e r n a t i ... djdelia.club-fantasy-hub.ro 75.44 TB 308
RU Fast Torrent Club fasttorrent.club 179.35 TB 307
MD Crasma trei trandafiri crasma.bignet.ro 63.14 TB 291
RU Prapor Hub dc.prapor.in 253.49 TB 286
MD BESTHUB.RO besthub.ro 36.53 TB 281
NL Trap House Productions •][Tankaf... traphouse.tankafett.biz:420 176.29 TB 280
RO •E•N•E•R•G•O• energo.us.to:3535 61.59 TB 277
RU RusHub dc-planet.ru 142.87 TB 266
RU -=[ dc.DTKMS.ru ]=- dc.dtkms.ru 159.88 TB 264
FR The Play Pen ][Tankerfett Network][ pen.tankafett.biz:4111 156.92 TB 260
IT ® TimeZone © Trivia HUB™ - Type ... timezone.yarn.ro 722.62 TB 249
RU "Ñåâåðíàÿ ñòîëèöà" gta.sknt.ru 136.81 TB 234
FR Blogietis-Hub blogietis.no-ip.biz 312.75 TB 232
RU smoll.net smoll.net:1209 215 TB 232
  Page 50 25.05 PB 45752
  Total 472 40.59 PB 69908
« Back | 1 | Next »