Hub statistics

There are currently 483 online of totally 613 hubs in our hublist database, those online hubs together have 47477 users who share 37.09 PB of files, excluding bots. May the DC spirit be with you.

Hubs with most users

L Name Address Share Users
RU *Íîâîñèáèðñê - Forever* novosibirsk-forever.ru 1.46 PB 2183
RU FlylinkDC++ hub dc.fly-server.ru 1.02 PB 1816
RU XOT: XDN+Ozerki+TiERA ozerki.hubdc.ru 1.48 PB 1804
LU DC•Filimania•COM dc.filimania.com 1.11 PB 1639
RU Rutrack DC.Hub dc.rutrack.net 1.17 PB 1588
RU FAVORITE Group favorite-hub.net 1.05 PB 1476
RU Ìàãíèò-õàá hub.magnet.211.ru 596.28 TB 1398
RU Пикник piknik-dc.ru 842.09 TB 1394
RU Stealth Group - Hub™ stealthhub.ru 848.76 TB 1252
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... gladiator.europeshare.net 573.05 TB 1050
RU GlobalConnect DC++ tankafett.biz 602.42 TB 862
RU Unformal Hub unformal.interzet.ru 675.47 TB 846
RU Adrenalin Hub aab-new-adrenalin.ru 562.77 TB 730
FR ChaosNet -Trivia - Joc nou caos.europeshare.net 372.12 TB 630
FR CASPER-HOUSE DC COMMUNITY© casper-house.ru 546.11 TB 594

Hubs with biggest share

L Name Address Users Share
RU XOT: XDN+Ozerki+TiERA ozerki.hubdc.ru 1804 1.48 PB
RU *Íîâîñèáèðñê - Forever* novosibirsk-forever.ru 2183 1.46 PB
RU Rutrack DC.Hub dc.rutrack.net 1588 1.17 PB
LU DC•Filimania•COM dc.filimania.com 1639 1.11 PB
RU FAVORITE Group favorite-hub.net 1476 1.05 PB
RU FlylinkDC++ hub dc.fly-server.ru 1816 1.02 PB
RU Stealth Group - Hub™ stealthhub.ru 1252 848.76 TB
RU Пикник piknik-dc.ru 1394 842.09 TB
UA Êëóáíÿ÷êîâûé Hub DC++ hmn.pp.ru:420 471 676.20 TB
RU Unformal Hub unformal.interzet.ru 846 675.47 TB
RU GlobalConnect DC++ tankafett.biz 862 602.42 TB
RU Ìàãíèò-õàá hub.magnet.211.ru 1398 596.28 TB
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... gladiator.europeshare.net 1050 573.05 TB
RU Adrenalin Hub aab-new-adrenalin.ru 730 562.77 TB
FR CASPER-HOUSE DC COMMUNITY© casper-house.ru 594 546.11 TB

Hubs with most votes

L Name Address Share Users Votes
RU GlobalConnect DC++ tankafett.biz 602.42 TB 862 246
MD ~ Club-Fantasy ~ -|- ~ I n t e r... dc.club-fantasy-hub.ro 228.87 TB 476 1
NL [KVN]Da Beertje Reggae Tavern reggaetavern.no-ip.org:3000 107.11 TB 52 1
FR POTES ®:::[BeFr].NetW0rK• Lespot... lespotesafifi.fr:999 12.29 TB 41 1
NL Leviathan Test Area reggaetavern.no-ip.info 13.90 TB 15 1

Hubs with most comments

L Name Address Share Users Comments
NL Leviathan Test Area reggaetavern.no-ip.info 13.90 TB 15 1
NL [KVN]Da Beertje Reggae Tavern reggaetavern.no-ip.org:3000 107.11 TB 52 1
FR POTES ®:::[BeFr].NetW0rK• Lespot... lespotesafifi.fr:999 12.29 TB 41 1

Last added hubs

L Name Address Share Users Date
RU MegaLive G®oup 91.122.42.6:24020 164.46 TB 303 2017-11-24
KZ -=KZ-Almaty-Vodnik=- dc.vodnik.xyz 7.12 TB 6 2017-11-22
FR NeVerLand neverland.dynns.com 3.88 TB 16 2017-11-22
RU MegaLive G®oup dc.unionbest.org 164.48 TB 304 2017-11-22
RU Mellon DC Hub dczone.ru 15.83 TB 30 2017-11-22
RU Nesma DC++ dc.nesma.ru 29.49 TB 129 2017-11-22
RU Mellon DC Hub dczone.ru:1209 15.83 TB 30 2017-11-22
HU •««•][•SunVision•HUB•][•»»• 178.164.151.195:1741 3.33 TB 19 2017-11-21
US SCANNERS 98.19.238.219:34000 12.25 TB 10 2017-11-20
RU Palatka DC-HUB palatka.maglan.ru 1.71 TB 17 2017-11-19
UA BceTi_Hub x1planet.ru 63.90 TB 46 2017-11-15
FR POTES ®:::[BeFr].NetW0rK• Lespot... lespotesafifi.fr:999 12.29 TB 41 2017-11-14
UZ *Molodejj~Hub* 89.236.238.66:1220 713.77 GB 9 2017-11-12
RU Hub for nice people 89.179.124.94 29.65 TB 3 2017-11-12
IT IL Mågî¢Ø MØñÐØ Ðî LåñÐØvÊR by ÏŠÂ landover3.no-ip.info:1905 4.19 TB 11 2017-11-12

Most hubs by location

Location Share Users Count
RU Russian Federation 19.76 PB 24391 143
FR France 5.18 PB 7398 70
NL Netherlands 1.19 PB 1082 49
RO Romania 637.02 TB 2311 41
UA Ukraine 1.57 PB 1347 19
US United States 549.44 TB 867 17
DE Germany 653.11 TB 656 15
IT Italy 1.08 PB 1024 14
MD Moldova, Republic of 1.11 PB 2030 12
CA Canada 1.74 PB 1183 12
GB United Kingdom 395.08 TB 593 11
SE Sweden 344.47 TB 542 10
LV Latvia 188.03 TB 255 9
PL Poland 52.25 TB 131 9
LU Luxembourg 1.19 PB 1795 7

Most hubs by software

Software Share Users Count
PtokaX 24.80 PB 28163 222
Verlihub 9.54 PB 15978 190
FlexHub 1.53 PB 2043 37
YnHub 629.87 TB 563 21
HeXHub 108.84 TB 142 6
RusHub 380.56 TB 392 2
Aquila 100.93 TB 115 1
Eximius 20.44 TB 46 1
ArchOS DC Hub 2.97 TB 10 1