Hub statistics

There are currently 491 online of totally 868 hubs in our hublist database, those online hubs together have 83403 users who share 48.23 PB of files, excluding bots. May the DC spirit be with you.

Hubs with most users

L Name Address Share Users
RU *Íîâîñèáèðñê - Forever* novosibirsk-forever.ru 2.10 PB 4282
RU FlylinkDC++ hub dc.fly-server.ru 1.52 PB 3432
RU XOT.HUBDC.RU: XDN+Ozerki+TiERA ozerki.hubdc.ru 1.94 PB 3355
RU ArtCool.ORG artcool.org 1.61 PB 3157
LU DC•Filimania•COM dc.filimania.com 1.73 PB 3077
RU Rutrack DC.Hub dc.rutrack.net 1.30 PB 2815
RU Пикник piknik-dc.ru 1.29 PB 2761
RU Stealth Group - Hub™ stealthhub.ru 1.27 PB 2503
RU FAVORITE Group favorite-hub.net 1.37 PB 2398
RU Ìàãíèò-õàá hub.magnet.211.ru 810.38 TB 2208
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... gladiator.europeshare.net 779.76 TB 1746
RU Adrenalin Hub aab-new-adrenalin.ru 770.18 TB 1647
RU GlobalConnect DC++ global.p2pmania.com 1 PB 1611
RU Unformal Hub unformal.interzet.ru 877.46 TB 1553
FR CASPER-SIBERIA DC COMMUNITY© siberia.sytes.net 856.09 TB 1181

Hubs with biggest share

L Name Address Users Share
RU *Íîâîñèáèðñê - Forever* novosibirsk-forever.ru 4282 2.10 PB
RU XOT.HUBDC.RU: XDN+Ozerki+TiERA ozerki.hubdc.ru 3355 1.94 PB
LU DC•Filimania•COM dc.filimania.com 3077 1.73 PB
RU ArtCool.ORG artcool.org 3157 1.61 PB
RU FlylinkDC++ hub dc.fly-server.ru 3432 1.52 PB
RU FAVORITE Group favorite-hub.net 2398 1.37 PB
RU Rutrack DC.Hub dc.rutrack.net 2815 1.30 PB
RU Пикник piknik-dc.ru 2761 1.29 PB
RU Stealth Group - Hub™ stealthhub.ru 2503 1.27 PB
FR HMn DC Hub hmn.pp.ru:420 998 1.20 PB
RU GlobalConnect DC++ global.p2pmania.com 1611 1 PB
RU Unformal Hub unformal.interzet.ru 1553 877.46 TB
FR CASPER-SIBERIA DC COMMUNITY© siberia.sytes.net 1181 856.09 TB
RU Ìàãíèò-õàá hub.magnet.211.ru 2208 810.38 TB
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... gladiator.europeshare.net 1746 779.76 TB

Hubs with most votes

L Name Address Share Users Votes
RU GlobalConnect DC++ global.p2pmania.com 1 PB 1611 246
LT GELMES gelmes.net:6666 81.11 TB 233 111
DE Salvija salvija.eu:6666 20.27 TB 53 111
BR Brasil internacional Reggae wher... reggae.servemp3.com:1209 156.79 TB 100 71
FR Sutemos dc.sutemos.lt:9999 22.86 TB 57 57
FR ø,¸¸,ø¤º`°º¤ø,¸ L'antre des drag... dragonfires.ddns.net:800 132.95 TB 27 19
MD «•»Dj_V@sy Hub «•» prieteniimei.uk.to:788 11.84 TB 60 16
SI Slo•M€']['ÂL•ROÇK••Ç§†L€• 86.61.68.45:11112 108.88 TB 46 7
MD Sighet-Hub sighet-hub.myftp.biz:456 9.82 TB 53 4
IT ¶®îvê nwlazio.ddns.net:420 12.79 GB 6 3
MD Club-Fantasy -|- I n t e r n a t... dc.club-fantasy-hub.ro 341.27 TB 926 2
NL Best*Dutch*Hub the-best-dutch-hub.no-ip.info 169.76 TB 126 2
FR __/•[ß냮]PoteS•¨˜”°º•ÕÇtoþùs™•º... lespotesafifi.fr:12345 32.15 TB 44 2
FR HMn DC Hub hmn.pp.ru:420 1.20 PB 998 1
MD Europa-Libera europa-libera.mooo.com:7777 85.35 TB 279 1

Hubs with most comments

L Name Address Share Users Comments
NL [KVN]Da Beertje Reggae Tavern reggaetavern.no-ip.org:3000 125.80 TB 65 2
IT ¶®îvê nwlazio.ddns.net:420 12.79 GB 6 2
FR ø,¸¸,ø¤º`°º¤ø,¸ L'antre des drag... dragonfires.ddns.net:800 132.95 TB 27 1
IT ((¯`»IL- NiÐÕ- Ðelle -ÃQÛile«´¯)) lazio.linkpc.net 9.87 TB 47 1

Last added hubs

L Name Address Share Users Date
RU DC++ HUB Server SWE files share dimaswe0.ddns.net:1209 2.46 TB 2 2018-04-21
CN »¶ÀÖ¹²Ïí 110.87.139.163:414 337.16 GB 3 2018-04-20
UA VATARA.NET 37.25.109.146:1209 48.26 TB 4 2018-04-19
AU -==[ Mixxy's Burrow of Sights, S... 111.220.100.231:6969 8.30 TB 4 2018-04-19
NL ovpn.to anonymous hub 5.79.74.140:17209 8.40 TB 12 2018-04-18
US Google 35.231.55.141:7000 10.04 GB 6 2018-04-18
RU Ñâîáîäíûé Êðàñíîÿðñê freekras.no-ip.org:1209 117.20 TB 98 2018-04-18
UA DCHUB.IN.UA dchub.in.ua 90.18 TB 122 2018-04-16
UA ESPRESSObin.IX-UA.NET espressobin.ix-ua.net:404 2.05 TB 14 2018-04-16
RO STOLO NETWORK hub.stolo.eu 411.81 TB 75 2018-04-11
BE DJCENTER BEST HOUSE MUSIC HUB 91.134.218.233:550 0 B 4 2018-04-09
RU AZEROTH.SU 109.120.128.18:1209 45.02 TB 54 2018-04-09
DE ][_M_e_t_a_L_][_U_n_i_t_Y_][ 93.225.178.3:980 0 B 6 2018-04-09
LT [««S•O•L•A•R•I•O•N»»] - [.::M€†a... 188.165.25.201 0 B 1 2018-04-09
IT ((¯`»IL- NiÐÕ- Ðelle -ÃQÛile«´¯)) 93.40.6.241:412 10.14 TB 47 2018-04-09

Most hubs by location

Location Share Users Count
RU Russian Federation 24.57 PB 43288 119
FR France 7.55 PB 11895 61
NL Netherlands 2.43 PB 2764 59
RO Romania 1.56 PB 5352 37
MD Moldova, Republic of 1.29 PB 4160 24
US United States 772.95 TB 1485 21
UA Ukraine 980.44 TB 1298 18
GB United Kingdom 649.01 TB 1106 15
DE Germany 450.19 TB 879 15
IT Italy 1.09 PB 1368 14
CA Canada 1.71 PB 1601 12
SE Sweden 619.79 TB 935 11
LT Lithuania 393.89 TB 679 9
PL Poland 48.59 TB 177 8
CZ Czech Republic 112.55 TB 317 7

Most hubs by software

Software Share Users Count
PtokaX 32.68 PB 49816 214
Verlihub 12.88 PB 29423 207
FlexHub 1.73 PB 2537 35
YnHub 560.73 TB 861 20
HeXHub 186.60 TB 393 6
Eximius 46.63 TB 80 3
Aquila 125.36 TB 191 1
RusHub 5.57 TB 34 1
ArchOS DC Hub 3.04 TB 10 1