((¯`»IL- NiÐÕ- Ðelle -ÃQÛile«´¯))

Status Online | ID: 486
Address lazio.linkpc.net
Name ((¯`»IL- NiÐÕ- Ðelle -ÃQÛile«´¯))
Topic :::BUONE GIORNATA:::
Description volare sempre piu' in alto
Category Not available
Software PtokaX
Owner Self
Location IT Italy
Users 47 | 75
Share 33.37 TB | 62.59 TB
User limit 2000
Share limit 0 B
Slot limit 0
Hub limit 0
Reliability 97.29%
Checked 2019-09-19 06:13 | 2017-11-02
Votes +1 | -0 | 1
Contact Website: Not available | Email: Not available

Online users

Nick Share
!!!!!!!(¯`»'€rsêççó«´¯) 0 B
#(¯`GÜ@®ÐÎ@ÑØ´¯) 0 B
#(¯`Lazio´¯) 0 B
#(¯`Novita-ßØT´¯) 0 B
#(¯`ÀsÇï-ßØT´¯) 0 B
#(¯`Ç£ôçk´¯) 0 B
(¯`ÕLiMÞíÅ´¯) 0 B
(¯`ßøtGîøchî´¯) 0 B
-Artiglio- 0 B
Predator 0 B
[OWN-CHAT] 0 B
[PUBBLICA-CHAT] 0 B
[SVIP-CHAT] 0 B
[Translator] 0 B
[ Vip-Chat ]  0 B
«•ºÄùtóRég•º•» 0 B
HASANMOROVINDER 187.92 GB
!!•»Vip«Gonzalo 1.10 TB
!•»Reg«•Ciumba 15.84 GB
!•»Reg«•Davide 0 B
!•»Reg«•Diavolo 1.10 TB
!•»Reg«•Gege 0 B
!•»Reg«•Geniale 1.13 TB
!•»Reg«•Gianni1 1.10 TB
DMK 0 B
Giagia 0 B
MonopolyClub 22.49 GB
NicolaNFC7 2.37 TB
The_Dark_Knight 48.49 GB
TimeLord_X 197.29 GB
Urok 114.73 GB
YetyBoy2 94.22 GB
[RDS]aduu 0 B
[RO][B][RDS]IUHWRIUHWG234 0 B
[UA.Kiyv.Undernet]hztn 2.81 TB
[fly]Bear_nqWev 0 B
[fly]Eagle_VQ0 72.62 GB
[fly]Smile_VHOU 23.22 GB
[fly]Sun_y5HQ6Y 0 B
[ro][bc][rds]cotofana 183.76 GB
_Lao 17.03 TB
faceless_777 2.86 TB
kirik778[svao] 2.49 TB
oia 105.79 GB
yekaw15 26.09 GB
zweiger 334.69 GB
«•ºGØKÜ-Σ-þ®ÎÑ©Îþ€º•» 0 B

Comments

You can write your comment here.
ciao hubboloooooooooo
Posted by ersecco on 2018-04-06 07:24 | #1