((¯`»IL- NiÐÕ- Ðelle -ÃQÛile«´¯))

Status Online | ID: 486
Address lazio.linkpc.net
Name ((¯`»IL- NiÐÕ- Ðelle -ÃQÛile«´¯))
Topic :::BUONE GIORNATA:::
Description volare sempre piu' in alto
Category Not available
Software PtokaX
Owner Self
Location IT Italy
Users 54 | 75
Share 20.11 TB | 62.59 TB
User limit 2000
Share limit 0 B
Slot limit 0
Hub limit 0
Reliability 97.51%
Checked 2020-01-21 13:25 | 2017-11-02
Votes +1 | -0 | 1
Contact Website: Not available | Email: Not available

Online users

Nick Share
!!!!!!!(¯`»'€rsêççó«´¯) 0 B
#(¯`GÜ@®ÐÎ@ÑØ´¯) 0 B
#(¯`Lazio´¯) 0 B
#(¯`Novita-ßØT´¯) 0 B
#(¯`ÀsÇï-ßØT´¯) 0 B
#(¯`Ç£ôçk´¯) 0 B
#•~UnIcO 0 B
']['ÅßÅ']['Å 0 B
(¯`ÕLiMÞíÅ´¯) 0 B
(¯`ßøtGîøchî´¯) 0 B
-Artiglio- 0 B
Predator 0 B
[OWN-CHAT] 0 B
[PUBBLICA-CHAT] 0 B
[SVIP-CHAT] 0 B
[Translator] 0 B
[ Vip-Chat ]  0 B
«•ºÄùtóRég•º•» 0 B
xykewkr 398.59 GB
!!•»Vip«Gonzalo 1.10 TB
!•»Reg«•Ciumba 15.84 GB
!•»Reg«•Davide 0 B
!•»Reg«•Diavolo 1.10 TB
!•»Reg«•Gege 0 B
!•»Reg«•Geniale 1.13 TB
!•»Reg«•Gianni1 1.10 TB
!•»Reg«•Nullcore 458.96 GB
Aorus 0 B
DMK 0 B
Gallantereya 243.62 GB
Giagia 0 B
Iulian 0 B
Mo-Tan 1.41 TB
NicolaNFC7 2.33 TB
Tranzzz 65.39 GB
Urok 112.34 GB
[RO][B][RDS]CATALIN 17 GB
[RO][B][RDS]IUHWRIUHWG234 0 B
[RO][VL][RDS][NOTHELLE] 267.76 GB
[Ro][Bc][RDS-RCS]Nicholas 1.26 TB
[UA.Kiyv.Undernet]hztn 3.03 TB
[fly]Cow_lsM8 80.27 GB
[fly]Eagle_xU1r 50.90 GB
[fly]Hulk_ZYL 87.31 GB
[fly]Rabbit_4NbU 72.62 GB
[fly]User_kOBl 60.32 GB
[ãàðèÿ 11.86 GB
darkfires 55.74 GB
faceless_777 2.92 TB
grottescono 37.34 GB
kirik778[svao] 1.89 TB
tatepetl 53.03 GB
«•ºGØKÜ-Σ-þ®ÎÑ©Îþ€º•» 0 B
•Mîs†è®Ø• 824.83 GB

Comments

You can write your comment here.
ciao hubboloooooooooo
Posted by ersecco on 2018-04-06 07:24 | #1