About

Welcome to Tankafett DC++ Hublist (DCHUBLIST), previously known as hublist.org and TheHubList.com.

Here you can do following:

Public hubs

L Name Address Share Users
  - Click here to add your hub to list - -
RU FlylinkDC++ hub dc.fly-server.ru 1.32 PB 1183
DE DC•Filimania•COM dc.filimania.com 1.16 PB 1142
NL Rutrack DC.Hub dc.rutrack.net 1.20 PB 1120
RU Adrenalin Hub aab-new-adrenalin.ru 1.22 PB 1015
PL Õàá-Çíàêîìñòâ-È-Äðóçåé lig-cs.ru 947.94 TB 989
RU Пикник piknik-dc.ru 1.17 PB 981
FR HMn DC Hub althub.ru:777 1.42 PB 900
FR HMn DC Hub hmn.pp.ru:420 1.40 PB 871
RU Stealth Group - Hub™ stealthhub.ru 1018.85 TB 869
PL #EliteDC.Hub dc.avangard-hub.ru 1.17 PB 863
PL #EliteDC.Hub hub.kharkovdc.pp.ua:4111 1.16 PB 858
PL #EliteDC.Hub dc.regiondc.pp.ua 1.16 PB 856
PL #EliteDC.Hub power-hub.ru:1209 1.15 PB 848
PL #EliteDC.Hub siberia.sytes.net 1.15 PB 841
PL #EliteDC.Hub dc.elitedc.ru 1.15 PB 840
PL #EliteDC.Hub dc.dcmagnet.ru 1.14 PB 840
RU FAVORITE Group favorite-hub.net 1.02 PB 779
RU Ìàãíèò-õàá hub.magnet.211.ru 986.58 TB 658
RU GlobalConnect DC++ global.p2pmania.com 825.18 TB 644
DE Club-Fantasy -|- I n t e r n a t... dc.club-fantasy-hub.ro 552.38 TB 496
RU XOT.HUBDC.RU: XDN+Ozerki+TiERA ozerki.hubdc.ru 608.39 TB 486
RU i.n.t.e.r.n.a.t.i.o.n.a.l® international.dchub.net 493.60 TB 486
RU Ìîíïëåzèð oktavy.sytes.net:1209 509 TB 448
FR BigNet dc.bignet.ro 512.31 TB 436
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß dottoressa.freeway-fun.net:1968 222.78 TB 394
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß morrisonhotel.ddns.net:6669 222.77 TB 392
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß maxhub.freeway-fun.net 221.53 TB 392
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß rockparty.zapto.org:666 220.19 TB 389
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... revenge.energyzone.ro:2015 349.95 TB 382
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... friends.energyzone.ro:424 349.59 TB 381
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... dc.energyzone.ro 349.59 TB 380
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... gladiator.europeshare.net 349.89 TB 378
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... caos.europeshare.net 349.83 TB 377
RU Verlihub.ORG verlihub.org:4111 477.12 TB 315
RU Moscow.Hub dchub.msk.ru 652.77 TB 301
SE Sweden Share Zone - ][Tankafett ... dchub.se:4220 440.44 TB 281
DE [•420•Kings™•] kcahdep.org 216.51 TB 280
DE [•420•Kings™•] basement.420-net.org:4222 213.83 TB 273
DE [•420•Kings™•] ultrashare.420-net.org:444 213.83 TB 273
DE [•420•Kings™•] superdvdrip.sytes.net 209.87 TB 272
SE [•420•Kings™•] dc1.abc-network.nu 209.84 TB 271
RU GTK LAV hubdc.ru 472.77 TB 267
NL Trap House Productions •][Tankaf... traphouse.tankafett.biz:420 204.06 TB 264
IT J.O.L.L.Y J.O.K.E.R H.U.B - ][Ta... retrohub.tankafett.biz:7777 257.71 TB 244
DE ©-O [DjDeLiA's HUB-X ] O-© djdelia.club-fantasy-hub.ro 138.93 TB 239
RU Prapor Hub dc.prapor.in 432.91 TB 237
RU Fast Torrent Club fasttorrent.club 210.62 TB 236
CA [•PuffñPass--GreenBee`s~Trash-Bi... europa-libera.mooo.com:7777 234.51 TB 216
CA [•PuffñPass--GreenBee`s~Trash-Bi... greenbee.puffnpass.org:1414 232.75 TB 212
LT [_Rebel-Zone_] - [ Hub National ... hub.rebelnetwork.ro 54.30 TB 212
  Page 50 31.61 PB 27307
  Total 390 50.26 PB 42300
« Back | 1 | Next »