About

Welcome to Tankafett DC++ Hublist (DCHUBLIST), previously known as hublist.org and TheHubList.com.

Here you can do following:

Public hubs

L Name Address Share Users
  - Click here to add your hub to list - -
RU FlylinkDC++ hub dc.fly-server.ru 1.39 PB 1668
DE DC•Filimania•COM dc.filimania.com 1.20 PB 1421
NL Rutrack DC.Hub dc.rutrack.net 1.43 PB 1380
RU Adrenalin Hub aab-new-adrenalin.ru 1.24 PB 1344
RU Пикник piknik-dc.ru 1.17 PB 1216
RU Stealth Group - Hub™ stealthhub.ru 1.12 PB 1180
FR HMn DC Hub hmn.pp.ru:420 1.43 PB 961
FR HMn DC Hub althub.ru:777 1.38 PB 944
PL M.E.G.A.L.I.V.E - G.r.o.u.p dc.elitedc.ru 1.20 PB 937
RU FAVORITE Group favorite-hub.net 1 PB 889
RU Ìàãíèò-õàá hub.magnet.211.ru 1017.16 TB 835
RO Romania OxYgEnn_DC_HuB. Remember... radioactive.hopto.org:2015 129.17 TB 763
RU GlobalConnect DC++ global.p2pmania.com 902.70 TB 663
DE Club-Fantasy -|- I n t e r n a t... dc.club-fantasy-hub.ro 702.41 TB 545
RU Ìîíïëåzèð oktavy.sytes.net:1209 349.68 TB 532
RU i.n.t.e.r.n.a.t.i.o.n.a.l® international.dchub.net 434.05 TB 402
FR BigNet dc.bignet.ro 368.87 TB 393
RU XOT.HUBDC.RU: XDN+Ozerki+TiERA ozerki.hubdc.ru 478.09 TB 388
RU Verlihub.ORG verlihub.org:4111 421.62 TB 368
RU Prapor Hub dc.prapor.in 521.94 TB 333
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... gladiator.europeshare.net 193.45 TB 329
FR • ][ EuRoPe ShArE NeTwOrK ][ PrE... caos.europeshare.net 193.30 TB 328
FR Moscow.Hub dchub.msk.ru 555.64 TB 325
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß dottoressa.freeway-fun.net:1968 260 TB 321
RU RusHub dc-planet.ru 191.38 TB 276
RU GTK LAV hubdc.ru 421.99 TB 271
RU Fast Torrent Club fasttorrent.club 246.20 TB 260
SE Sweden Share Zone - ][Tankafett ... dchub.se:4220 287.06 TB 251
DE ©-O [DjDeLiA's HUB-X ] O-© djdelia.club-fantasy-hub.ro 148.38 TB 247
DE Club-Love -|- I n t e r n a t i ... love.club-fantasy-hub.ro:10 184.58 TB 241
IT J.O.L.L.Y J.O.K.E.R H.U.B - ][Ta... retrohub.tankafett.biz:7777 206.30 TB 229
NL Tankafett YnDev Hub - TEMP HOME ... ynhub.tankafett.biz 237.26 TB 212
NL Tankafett YnDev Hub - TEMP HOME ... 5.scenegroup.club:415 259.81 TB 209
NL Tankafett YnDev Hub - TEMP HOME ... 4.scenegroup.club:414 259.81 TB 209
NL Tankafett YnDev Hub - TEMP HOME ... 3.scenegroup.club:413 259.81 TB 209
NL Tankafett YnDev Hub - TEMP HOME ... 2.scenegroup.club:412 259.81 TB 209
NL Tankafett YnDev Hub - TEMP HOME ... 1.scenegroup.club 259.81 TB 209
NL Trap House Productions •][Tankaf... traphouse.tankafett.biz:420 266.04 TB 208
FR Îòñòîéíèê deep.dchub.su 176.48 TB 208
FR • RomanTrivia • Clå®K K€ñT ]-[ûß • maxhub.freeway-fun.net 128.20 TB 208
FI • RedSimppari • ][Tankafett Netw... simppari.tankafett.biz 196.73 TB 206
RU Ñåòî÷êà dc.p2p-magnets.ru 161.18 TB 194
FR GELMES gelmes.net:6666 93.56 TB 181
US [_Rebel-Zone_] - - - [ Hub Natio... hub.rebelnetwork.ro 16.57 TB 181
IT TsdHub tsdhub.info 206.10 TB 178
RO dchub.xyz dchub.xyz 122.83 TB 169
RU Çàÿ÷üÿ íîðà dc-zayats.ru 137.27 TB 166
DE BigShare.OVH bigshare.ovh:1234 181.51 TB 165
DE «¤•°MaxiLand°•¤» dc.pivosik.info 282.50 TB 164
FR Exclussive exclussivehub.speedhub.ro 42.25 TB 157
  Page 50 24.05 PB 23882
  Total 393 44.88 PB 39153
« Back | 1 | Next »