About

Welcome to Tankafett DC++ Hublist (DCHUBLIST), previously known as hublist.org and TheHubList.com.

Here you can do following:

Public hubs

L Name Address Share Users
  - Click here to add your hub to list - -
NL Tankafett YnDev Hub - TEMP HOME ... 4.scenegroup.club:414 150.54 TB 335
NL Tankafett YnDev Hub - TEMP HOME ... 3.scenegroup.club:413 150.54 TB 335
MD BESTHUB.RO besthub.ro 51.74 TB 335
RO Cosmopolitan Hub - Powered by Hu... cosmopolitan.hubindex.net 82.60 TB 314
RU [byxou] HuB 94.45.173.182:1209 295.89 TB 310
FR The Play Pen ][Tankerfett Network][ pen.tankafett.biz:4111 230.35 TB 304
FR Blogietis-Hub blogietis.no-ip.biz 424.10 TB 300
RO Laguna-Albastra laguna.whiteangel.ro:415 54.78 TB 298
DE Cool Hub Sharing dc.focsanivn.ro 58.92 TB 291
RU ТОРТУГА hub-mahno.ru 340.91 TB 290
LT ~ E l e c t r o H u B ~ electrohub.ddns.net:888 178.86 TB 289
RO HUB.STOLO.EU hub.stolo.eu 1.06 PB 288
RU SmolHUB dc.smol-hub.net:1400 142.60 TB 286
IT •Romania-Hub• romaniahub.mooo.com:666 197.23 TB 278
CA =HappyGamers DcHub= fusion.happygamers.eu:9333 67.06 TB 273
RO RCS & RDS_<-=DIGI Telecommunicat... rdsrcs.us.to:222 36.54 TB 262
RO RETEA2 RDS Timisoara hub2rds.no-ip.org 46.23 TB 261
US ArbitalHUB dc.arbital.ru:14111 193.40 TB 259
RU ÊîøêèíÄîì DCFILES.RU dc.dcfiles.ru 202.92 TB 258
FR U PePKa pepek.czdc.org:4861 167.03 TB 255
NL [•420•Kings™•][4:20 Nétwø®k™] - ... superdvdrip.sytes.net 119.98 TB 255
RO •€V€R-N€T•HUß• dchub.ever-net.ro 62.56 TB 255
NL [•420•Kings™•][4:20 Nétwø®k™] - ... ultrashare.420-net.org:444 119.89 TB 252
NL [•420•Kings™•][4:20 Nétwø®k™] - ... 420kings.420-net.org:420 119.86 TB 252
IT ® TimeZone © Trivia HUB™ - Type ... timezone.yarn.ro 114.87 TB 251
SE [•420•Kings™•][4:20 Nétwø®k™] - ... dc1.abc-network.nu 119.20 TB 249
FR E-amuZant e-amuzant.speedhub.ro:2014 48.16 TB 243
PL DCHUB.IN.UA dchub.in.ua 187.05 TB 241
RU Russia-DC.RU Îáùåðîññèéñêèé DC õ... russia-dc.ru 196.84 TB 226
RO NoName hub.servicecafe.ro 45.53 TB 226
CA R3volutionSTAR DCHUB blue.multi-mix.ro:7771 92.60 TB 222
HU [»»D•I•A•B•L•O««][.::M€†al N€†wo... diablo.tankafett.biz 71.48 TB 221
SE [SVERIGE#1][DCHUB.EU][SCANDINAVIAN] dchub.eu 209.71 TB 218
RU -= ÕÀÁ Äðóçåé è Ïîäðóã =- sergsat.ru 175.20 TB 210
LU ..::Białystok.:.Hub::.. whitestok.hostpl.eu:4115 55.39 TB 208
US [ PL ] HUSARIA POLSKI HUB plcaffe.sytes.net:4119 103.25 TB 206
US • U. t. o. p .i .a • ][Tankafett... dd.tankafett.biz 142.23 TB 202
US [ PL ] HUSARIA POLSKI HUB dc-united.sytes.net:4112 101.19 TB 202
SI W©RLD §HAR€ N€']['W©RK ]:.:[ Wor... europa-network.net:5000 551.77 TB 201
RO Jungla HuB jungla-hub.us.to 36.05 TB 200
RU Khimki Quiz - Russia xumku.org:41111 139.52 TB 198
RO Jungla HuB penguin-computing.angel-tear.ro:4111 35.13 TB 196
CA Ç£åµÐîµ&M宥 • ]-[Úß basicgames.mooo.com 47.90 TB 193
CA Ç£åµÐîµ&M宥 • ]-[Úß claudiu-mary.myftp.biz 48.10 TB 190
GB EnergyZone dc.energyzone.ro 141.74 TB 189
RU Ñ÷åòàëî÷êà s4etalo4ka.ru 154.44 TB 188
GB EnergyZone friends.energyzone.ro:424 141.73 TB 188
GB EnergyZone revenge.energyzone.ro:2015 143.31 TB 186
CA [•PuffñPass--GreenBee`s~Trash-Bi... greenbee.puffnpass.org:1414 180.17 TB 184
IT Tulcea-Evolution tulcea-evolution.ro 32.34 TB 177
  Page 50 7.71 PB 12250
  Total 400 58.23 PB 87115
« Back | 2 | Next »