About

Welcome to Tankafett DC++ Hublist (DCHUBLIST), previously known as HubList.org and TheHubList.com.

Here you can do following:

Public hubs

L Name Address Share Users
  - Click here to add your hub to list - -
RU smoll.net smoll.net:1209 220.79 TB 235
SE [SVERIGE#1][DCHUB.EU][SCANDINAVIAN] dchub.eu 125.75 TB 234
NL TsdHub tsdhub.info 241.79 TB 228
NL [•PuffñPass--GreenBee`s~Trash-Bi... greenbee.puffnpass.org:1414 280.44 TB 227
FR GELMES gelmes.net:6666 71.45 TB 213
DE «¤•°MaxiLand°•¤» dc.pivosik.info 194.59 TB 210
RO D Y O N [ - R O M A N I A - ] (1... 1.dyon.ro 74.23 TB 206
CA Ç£åµÐîµ&M宥 • ]-[Úß basicgames.mooo.com 64.98 TB 205
CA Ç£åµÐîµ&M宥 • ]-[Úß claudiu-mary.myftp.biz 64.98 TB 205
MD ~Club-Love~ | Medgidia - Constan... love.club-fantasy-hub.ro:10 43.94 TB 204
RU *Àíàðõî-äåìîêðàòè÷åñêèé õàá ÐÔ* hub-mahno.ru 180.26 TB 201
HU [»»D•I•A•B•L•O««][.::M€†al N€†wo... diablo.tankafett.biz 117.91 TB 199
RO Antimanele HUB constantahub.ddns.net:666 36.39 TB 199
FR Laguna-Albastra laguna.whiteangel.ro:415 37.22 TB 197
RU freeline-hub v-l.es 100.48 TB 193
MD Europa-Libera europa-libera.mooo.com:7777 29.02 TB 193
RU 18+ Adult-World-DC++ adult.tankafett.biz:1820 113 TB 192
LT ~ E l e c t r o H u B ~ electrohub.ddns.net:888 148.56 TB 189
RU [byxou] HuB 94.45.173.182:1209 65.46 TB 189
CA The Comic Shack one.comicshack.org 588.41 TB 188
UA ÕÀÁèêÚ uahubik.info 119.52 TB 185
RO •€V€R-N€T•HUß• dchub.ever-net.ro 53.92 TB 185
RU -= ÕÀÁ Äðóçåé è Ïîäðóã =- sergsat.ru 198.71 TB 182
RO Cosmopolitan Hub - Powered by Hu... cosmopolitan.hubindex.net 45.72 TB 179
FR Deep.Hub deep.dchub.su 105.92 TB 170
RO «•» Original Hub of Romania ® «•» hub.fioriginal.ro 27.75 TB 170
RU • KHV ZONE • p2p.khvzone.ru 69.27 TB 166
US ArbitalHUB dc.arbital.ru:14111 101.61 TB 165
UA <<The_PoWeR_HuB>> power-hub.ru:1209 61.72 TB 164
RO D Y O N 2 [ - 0 Search Seconds T... 2.dyon.ro 27.90 TB 164
RU Tunnel Hub tunnelklub.spb.ru 118.38 TB 160
RU Ñ÷åòàëî÷êà s4etalo4ka.ru 188.82 TB 159
CA =HappyGamers DcHub= hub.happygamers.eu:8882 29.60 TB 158
RU Khimki Quiz - Russia xumku.org:41111 133.39 TB 155
RU Îñíîâíîé õàá Òîìñêà p2p.tomsk.ru 139.12 TB 152
RO RCS & RDS_<-=DIGI Telecommunicat... rdsrcs.us.to:222 25.76 TB 149
US • U. t. o. p .i .a • ][Tankafett... dd.tankafett.biz 138.05 TB 148
FR Îòñòîéíèê watercloset.noip.me 55.37 TB 148
RU «Ôàéëû in DC++» dc.dcfiles.ru 97.15 TB 147
IT Tulcea-Evolution tulcea-evolution.ro 55.90 TB 147
MD Cool Hub Sharing dc.focsanivn.ro 26.14 TB 141
RO D Y O N 3 [ - www.dyon.ro - ] 3.dyon.ro 18.92 TB 140
RU <ZORG> dc.spb2.net 153.51 TB 136
RU ...:::EXCLUSIVE:::... 95.138.241.12 91.65 TB 136
RU [ DC ] *Ñâîáîäà* SP Hub freedomsp.ru 124.12 TB 134
RU ESPRESSObin.IX-UA.NET dchub.in.ua 109.81 TB 131
MD ¨°ºMp3 Kingdomº°¨ mp3-kingdom.myhubs.com:9001 87.98 TB 128
US warlords house 2 warlordshouse.no-ip.org 202.46 TB 126
LU ..::Białystok.:.Hub::.. whitestok.hostpl.eu:4115 62.57 TB 124
RU DC.Weba.Ru dc.weba.ru 130.25 TB 123
  Page 50 5.47 PB 8679
  Total 483 41.27 PB 67242
« Back | 2 | Next »