About

Welcome to Tankafett DC++ Hublist (DCHUBLIST), previously known as hublist.org and TheHubList.com.

Here you can do following:

Public hubs

L Name Address Share Users
  - Click here to add your hub to list - -
LT [_Rebel-Zone_] - [ Hub National ... hub.rebelnetwork.ro 86.79 TB 232
RU Prapor Hub dc.prapor.in 362.26 TB 231
NL Trap House Productions •][Tankaf... traphouse.tankafett.biz:420 258.55 TB 227
DE Club-Love -|- I n t e r n a t i ... love.club-fantasy-hub.ro:70 175.46 TB 207
DE Club-Love -|- I n t e r n a t i ... love.club-fantasy-hub.ro:10 175.28 TB 205
CA [•PuffñPass--GreenBee`s~Trash-Bi... europa-libera.mooo.com:7777 311.12 TB 197
CA [•PuffñPass--GreenBee`s~Trash-Bi... greenbee.puffnpass.org:1414 311.25 TB 196
RU Ñåòî÷êà dc.p2p-magnets.ru 140.32 TB 186
RU 18+ Adult-World-DC++ adult.tankafett.biz:1820 202.75 TB 185
RU Îòñòîéíèê deep.dchub.su 203.13 TB 180
FI • RedSimppari • ][Tankafett Netw... simppari.tankafett.biz 158.48 TB 169
RU TsdHub tsdhub.info 300.60 TB 166
FR Exclussive exclussivehub.speedhub.ro 99.25 TB 164
RU Çàÿ÷üÿ íîðà dc-zayats.ru 163.96 TB 162
DE «¤•°MaxiLand°•¤» dc.pivosik.info 221.52 TB 157
RO HUB.STOLO.EU hub.stolo.eu 741.27 TB 146
RO RETEA2 RDS Timisoara hub2rds.no-ip.org 26.33 TB 146
FR The Play Pen ][Tankerfett Network][ pen.tankafett.biz:4111 182.28 TB 144
CA RomanticNET AliianceHub dc.romanticnet.ro:4112 119.80 TB 135
RU [byxou] HuB 94.45.173.182:1209 134.08 TB 134
LT ~ E l e c t r o H u B ~ electrohub.ddns.net:888 149.67 TB 133
FR Blogietis-Hub blogietis.no-ip.biz 259.15 TB 131
RU SmolHUB dc.smol-hub.net:1400 106.40 TB 131
PL DCHUB.IN.UA dchub.in.ua 77.73 TB 130
FR U PePKa pepek.czdc.org:4861 105.51 TB 126
DE -- Casper House Russia -- casper-house.ru:1209 82.25 TB 116
CA =HappyGamers DcHub= fusion.happygamers.eu:9333 86.73 TB 115
RU ÊîøêèíÄîì DCFILES.RU dc.dcfiles.ru 160.09 TB 112
MD BESTHUB.RO besthub.ro 40.14 TB 109
CA NiceHub - Bv Host nice.ddnsking.eu 198.79 TB 108
US • U. t. o. p .i .a • ][Tankafett... dd.tankafett.biz 111.99 TB 107
CA NiceHub - Bv Host phoenix-r3volution.us.to 198.79 TB 106
IT ® TimeZone © Trivia HUB™ - Type ... timezone.yarn.ro 81.16 TB 105
RU [ DC ] *Ñâîáîäà* SP Hub freedomsp.ru 119.15 TB 104
EE ТОРТУГА hub-mahno.ru 88.33 TB 102
RU Khimki Quiz - Russia xumku.org:41111 70.08 TB 101
US [ PL ] HUSARIA POLSKI HUB plcaffe.sytes.net:4119 28.54 TB 100
US ArbitalHUB dc.arbital.ru:14111 147.60 TB 99
DE BigShare.OVH bigshare.ovh:1234 122.56 TB 99
RO RCS & RDS_<-=DIGI Telecommunicat... rdsrcs.us.to:222 30.37 TB 99
SI W©RLD §HAR€ N€']['W©RK ]:.:[ Sec... europa-network.net:5000 260.35 TB 94
SE [SVERIGE#1][DCHUB.EU][SCANDINAVIAN] dchub.eu 162.97 TB 94
RU -= ÕÀÁ Äðóçåé è ïîäðóã =- sergsat.ru 100.23 TB 94
US [ PL ] HUSARIA POLSKI HUB dc-united.sytes.net:4112 28.22 TB 92
RO Cosmopolitan Hub - Powered by Hu... cosmopolitan.hubindex.net 33.81 TB 91
RU Anima Amoris amoris.sknt.ru:1209 66.27 TB 90
RO •€V€R-N€T•HUß• dchub.ever-net.ro 29.42 TB 90
CA R3volutionSTAR DCHUB blue.multi-mix.ro:7771 82.94 TB 89
RO Laguna-Albastra laguna.whiteangel.ro:415 31.39 TB 87
SE SWEDEN - MAIKEN (no share needed) sweden.maiken.me:333 84.40 TB 83
  Page 50 7.34 PB 6706
  Total 370 52.95 PB 45249
« Back | 2 | Next »