About

Welcome to Tankafett DC++ Hublist (DCHUBLIST), previously known as hublist.org and TheHubList.com.

Here you can do following:

Public hubs

L Name Address Share Users
  - Click here to add your hub to list - -
RU #DCMagnet.ru dc.dcmagnet.ru 210.77 TB 269
RU #DCMagnet.ru angel.elitedc.ru:1411 210.59 TB 269
FI • RedSimppari • ][Tankafett Netw... simppari.tankafett.biz 172.66 TB 261
NL Trap House Productions •][Tankaf... traphouse.tankafett.biz:420 252.29 TB 259
RO RETEA2 RDS Timisoara hub2rds.no-ip.org 49.99 TB 259
DE «¤•°MaxiLand°•¤» dc.pivosik.info 215.07 TB 250
RU Pasha Hub dc.pashahub.ru 164.01 TB 244
RU TsdHub tsdhub.info 266.53 TB 234
RU Çàÿ÷üÿ íîðà dc-zayats.ru 191.88 TB 232
NL Tankafett YnDev Hub - TEMP HOME ... 5.scenegroup.club:415 149.48 TB 231
NL Tankafett YnDev Hub - TEMP HOME ... 4.scenegroup.club:414 149.48 TB 231
NL Tankafett YnDev Hub - TEMP HOME ... 3.scenegroup.club:413 149.48 TB 231
NL Tankafett YnDev Hub - TEMP HOME ... 2.scenegroup.club:412 149.48 TB 231
NL Tankafett YnDev Hub - TEMP HOME ... 1.scenegroup.club 149.48 TB 231
CA [•PuffñPass--GreenBee`s~Trash-Bi... greenbee.puffnpass.org:1414 272.86 TB 230
RU 18+ Adult-World-DC++ adult.tankafett.biz:1820 217.33 TB 229
CA [•PuffñPass--GreenBee`s~Trash-Bi... europa-libera.mooo.com:7777 272.21 TB 228
NL Tankafett YnDev Hub - TEMP HOME ... ynhub.tankafett.biz 146.77 TB 228
FR The Play Pen ][Tankerfett Network][ pen.tankafett.biz:4111 185.08 TB 217
FR Blogietis-Hub blogietis.no-ip.biz 275.61 TB 208
CA RomanticNET AliianceHub dc.romanticnet.ro:4112 91.03 TB 208
RU SmolHUB dc.smol-hub.net:1400 134.53 TB 206
RU [byxou] HuB 94.45.173.182:1209 301.51 TB 205
MD BESTHUB.RO besthub.ro 45.35 TB 195
RO HUB.STOLO.EU hub.stolo.eu 949.17 TB 194
LT ~ E l e c t r o H u B ~ electrohub.ddns.net:888 148.97 TB 189
RU ÊîøêèíÄîì DCFILES.RU dc.dcfiles.ru 204.55 TB 187
US -- Casper House Russia -- casper-house.ru:1209 180.47 TB 180
DE BigShare.OVH bigshare.ovh:1234 173.50 TB 180
RO Cosmopolitan Hub - Powered by Hu... cosmopolitan.hubindex.net 67.40 TB 177
RU ТОРТУГА hub-mahno.ru 308.87 TB 173
IT ® TimeZone © Trivia HUB™ - Type ... timezone.yarn.ro 179.93 TB 172
US [ PL ] HUSARIA POLSKI HUB plcaffe.sytes.net:4119 172.06 TB 168
US ArbitalHUB dc.arbital.ru:14111 121.39 TB 168
US [ PL ] HUSARIA POLSKI HUB dc-united.sytes.net:4112 171.59 TB 165
RU Russia-DC.RU Îáùåðîññèéñêèé DC õ... 194.50.143.246:1209 179.65 TB 163
RO Laguna-Albastra laguna.whiteangel.ro:415 42.44 TB 162
RU Russia-DC.RU Îáùåðîññèéñêèé DC õ... russia-dc.ru 177.68 TB 161
RO RCS & RDS_<-=DIGI Telecommunicat... rdsrcs.us.to:222 39.88 TB 160
RU [ DC ] *Ñâîáîäà* SP Hub freedomsp.ru 124 TB 153
PL DCHUB.IN.UA dchub.in.ua 75.71 TB 153
CA =HappyGamers DcHub= fusion.happygamers.eu:9333 69.02 TB 153
RU -= ÕÀÁ Äðóçåé è ïîäðóã =- sergsat.ru 111.39 TB 150
RO •€V€R-N€T•HUß• dchub.ever-net.ro 34.49 TB 143
SE [SVERIGE#1][DCHUB.EU][SCANDINAVIAN] dchub.eu 85.14 TB 137
DE Cool Hub Sharing dc.focsanivn.ro 34.52 TB 135
RU Khimki Quiz - Russia xumku.org:41111 85.53 TB 133
CA R3volutionSTAR DCHUB blue.multi-mix.ro:7771 81.13 TB 130
RU Anima Amoris amoris.sknt.ru:1209 101.98 TB 129
HU [»»D•I•A•B•L•O««][.::M€†al N€†wo... diablo.tankafett.biz 45.36 TB 129
  Page 50 8.19 PB 9730
  Total 410 59.95 PB 71838
« Back | 2 | Next »